Definitii           Principii           Mecanisme de protectie           Contact

 

 

 

Mecanisme de plangere

Sesizarea în interes public poate fi facuta alternativ sau cumulativ uneia din urmatoarele entitati:

În sistemul public

1. sefului ierarhic al persoanei care a încalcat prevederile legale;
2. conducatorului entitatii publice din care face parte persoana care a încalcat prevederile legale, sau în care se semnaleaza practica ilegala, chiar daca nu se poate identifica exact faptuitorul;
3. comisiilor de disciplina sau altor organisme similare din cadrul entitatii publice din care face parte persoana care a încalcat legea
4. organelor judiciare;

• Instantele de contencios administrativ

• Potrivit Legii nr. 554/2004, orice persoana care se considera vatamata într-un drept al sau ori într-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atât privat, cât si public.
• Reclamantul se poate adresa instantei de la domiciliul sau sau de la sediul pârâtului.

• Pentru infractiunea de conflict de interese sesizarile trebuie adresate organului de politie în raza caruia s-a savârsit infractiunea sau parchetului de pe lânga judecatorie.
• Pentru toate celelalte infractiuni de coruptie sesizarile trebuie adresate parchetului de pe lânga tribunal, urmarirea penala efectuându-se obligatoriu de catre procuror.
• Pentru infractiuni de coruptie prevazute în Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care au o gravitate deosebita, sesizarile trebuie adresate Directiei Nationale Anticoruptie
• Organele de urmarire penala pot fi sesizate prin:
       Plângere penala
       » poate fi facuta numai de victima uneia din infractiunile de coruptie;
       » trebuie sa contina toate datele de identificare ale partii vatamate;
       » contine descrierea faptei, indicarea faptuitorului (eventual numele acestuia, daca este cunoscut);
       » se vor indica si mijloacele de proba propuse.
       Denunt
       » poate fi facut de orice persoana care are cunostinta de savârsirea uneia din faptele de coruptie;
       » contine datele de identificare ale denuntatorului;
       » contine descrierea faptei si indicarea faptuitorului;
       » Denunturile anonime sunt luate în considerare numai daca prezinta indicii clare ce pot face obiectul sesizarii din oficiu a organelor de urmarire penala, fiind considerate sesizari din oficiu.

5. organelor însarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si a incompatibilitatilor; •

Agentia Nationala de Integritate poate fi sesizata de orice personana interesata cu privire la:
       » existenta unui conflict de interese sau a unei incompatibilitati
       » completarea necorespunzatoare sau necompletarea declaratiilor de avere si a celor de interese
       » existenta unei diferente vadite între averea dobândita pe parcursul exercitarii functiei sau demnitatii publice si veniturile realizate de acceasi persoana
• Sesizarea de verificare depusa de orice persoana interesata trebuie:
       » sa indice dovezile si informatiile pe care se întemeiaza, precum si sursele de unde acestea pot fi solicitate
       » sa fie semnate si datate

6. Comisiilor parlamentare:

       Comisia de Cercetare a Abuzurilor, Coruptiei si pentru Petitii a Camerei Deputatilor
       » Cerceteaza abuzurile si faptele de coruptie semnalate de cetateni prin petitii;
       » Da aviz consultativ daca se solicita ridicarea imunitatii parlamentare a unui deputat pentru fapte de coruptie, alaturi de Comisia Juridica a Camerei Deputatilor.
       » Efectueaza o ancheta asupra abuzurilor sesizate în situatia în care Camera dispune ancheta ca urmare a prezentarii unei cereri în fata Camerei.
       » Date de contact:
        Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sectorul 5, Bucuresti
        Tel.: 021/313.4073 sau 021/402.1160
        Fax: 021/402.1161
        Email: cp14@cdep.ro

       Comisia de Cercetare a Abuzurilor, Coruptiei si pentru Petitii a Senatului
       » Efectueaza anchete parlamentare, în privinta faptelor de coruptie si abuzurilor semnalate;
       » Da aviz consultativ daca se solicita ridicarea imunitatii parlamentare a unui senator pentru fapte de coruptie, alaturi de Comisia Juridica a Senatului;
       » Controleaza modul în care ministerele si celelalte organe ale administratiei publice îndeplinesc programul de guvernare aprobat de Parlament în domeniul combaterii coruptiei.
       » Date de contact:
       Calea 13 Septembrie, nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711
       Tel. (centrala): 021/ 402.11.11
       E-mail: cabu@senat.ro

În mediul non-guvernamental si privat

7. organizatiilor profesionale, sindicale sau patronale;
8. organizatiilor neguvernamentale;
9. mass-media;

 

 

   Despre proiect
   Mecanisme de plangere
   Bune practici
   Legislatie
   Materiale
   Contact

 

Proiect realizat de Transparency International Romania.
Proiect finantat de Comisia Europeana Directoratul General Justitie, Libertate si Securitate

TI Romania